Installatietechniek en Industrie

Ons portfolio

RCC Koude & Luchtbehandeling is het enige platform in Nederland over koudetechniek, koeltechniek en klimaattechniek. Een actief platform waarop vakinformatie tussen installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers, eindgebruikers en brancheorganisaties wordt uitgewisseld.

Het vakblad Warmtepompen is met een volwaardige website en magazine een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompenindustrie over toepassingen in de gebouwde omgeving.

Installatie Journaal toont de veelzijdigheid en innovatiekracht van de elektrotechniek, sleuteltechnologie in de verduurzaming van gebouwen en infrastructuur.

Voor contentmarketing en leadgeneration heeft Installatie Journaal een zeer interessant themapakket voor u ontwikkeld. Echt marketing op maat! Klik hier voor meer informatie.

In december verschijnt een bouwbrede installatiespecial: Installatie XL.

Gawalo is al jaren het bekendste vakblad voor werktuigbouwkundig installateurs. Dit vakblad biedt met de website de lezer een compleet beeld van de nieuwste installatietechnieken, normen en producten.

Voor contentmarketing en leadgeneration heeft Gawalo een zeer interessant themapakket voor u ontwikkeld. Echt marketing op maat! Klik hier voor meer informatie.

In december verschijnt een bouwbrede installatiespecial: Installatie XL.

E-Installatie Kennisbanken bieden oplossingen voor technische problemen, metingen en inspecties, uitleg en samenhang van normen en wetten, rekenmodules, best practises, interactieve formules, begrippen en tabellen. Inclusief vraagbaak van experts waaraan u als abonnee zonder extra kosten uw vragen kunt voorleggen.

Pt Industrieel Management (PTIM) richt zich op het technisch top management dat werkzaam is binnen de (middel) grote bedrijven in de producerende industrie. Het vakblad heeft grote autoriteit in de markt, veruit de meeste betalende abonnees in deze doelgroep en een recent totaal vernieuwde website.

Kerncijfers

Vakbladen

Installatie Journaal
Verschijnt 8 x per jaar
Installatie Journaal

PT Industrieel Management
Verschijnt 7 x per jaar
PT Industrieel Management

Gawalo
Verschijnt 8 x per jaar
Gawalo

RCC K&L Vakblad
Verschijnt 13x per jaar
Bestel een gratis proefnummer
koudeenluchtbehandeling.nl/shop

Warmtepompen Vakblad
Verschijnt 6x per jaar
Bestel een gratis proefnummer
vakbladwarmtepompen.nl/shop

Websites

Installatiejournaal.nl
Installatie Journaal.nl

Gawalo.nl
Gawalo

kennisbanken-e-installatie.nl
Kennisbank NEN 1010
Maandelijks ca. 5.000 bezoekers

Ptindustrieelmanagement.nl
Ptindustrieelmanagement.nl richt zich vooral op projectleiders, hoofden van de afdelingen, senior engineers. Belangrijke onderwerpen vanuit de regelgeving zijn verder: veiligheid (safety) en milieu (environment) en biedt hen actuele informatie over hun vakgebied. Ptindustrieelmanagement.nl

Koudeenluchtbehandeling.nl
Een actief platform waarop vakinformatie op het gebied van koude- en luchtbehandeling wordt uitgewisseld tussen installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers, eindgebruikers en brancheorganisaties.

RCC K&L Whitepapers
Interessante en inhoudelijke whitepapers
koudeenluchtbehandeling.nl/whitepapers

Vakbladwarmtepompen.nl
Nieuws, bronsystemen, regelgeving, productinformatie, leveranciersgids en meer informatie rondom warmtepompen en wartmetechniek.

E-mailnieuwsbrieven

Installatie Journaal Nieuwsbrief
Wekelijks 9.000 abonnees
Meld u gratis aan!

Gawalo Nieuwsbrief
Wekelijks 7.000 abonnees
Meld u gratis aan!

E-Installatie Kennisbanken Nieuwsbrief
Verschijnt maandelijks.
Meld u gratis aan.

RCC K&L Nieuwsbrief
Verschijnt 1x per week
Meld u gratis aan
koudeenluchtbehandeling.nl/nieuwsbrief

Warmtepompen Nieuwsbrief
Verschijnt 1x per 2 weken
Meld u gratis aan
vakbladwarmtepompen.nl/nieuwsbrief

Kennisbanken

E-Installatie Kennisbanken
Wat bieden de Kennisbanken? Oplossingen voor technische problemen, metingen en inspecties, uitleg en samenhang van normen en wetten, rekenmodules, best practises, interactieve formules, begrippen en tabellen. Inclusief vraagbaak van experts waaraan u als abonnee zonder extra kosten uw vragen kunt voorleggen.

Congressen

BIM Praktijkdag Installatie
Koplopers in de installatiebranche maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden die de digitalisering van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud via BIM bieden. Daarom organiseren Jaarbeurs en de bouw- en installatietitels Cobouw, Gawalo en Installatie Journaal speciaal voor de installatiesector een BIM Praktijkdag. Dit praktijkcongres op 7 december is bedoeld voor iedereen die nog in de oriëntatiefase zit of die zijn eerste ervaringen wil vergelijken met voorbeelden van anderen. Gedurende de dag is er ruimte om te netwerken met collega’s in de markt. Daarmee is de BIM praktijkdag installatie precies wat de branche nu nodig heeft, aan het begin van de veranderingen die hoe dan ook gaan plaatsvinden.

RCC K&L / KNVvK evenementen
2x per jaar wordt er een evenement georganiseerd.

Congres: Het grote koudemiddelen congres - 8 juni 2017
Congres: nnb, najaar 2017


Adverteren?

Onze merken

De zeven online kennisbanken E-installatie over NEN 1010, NEN 3140, Power Quality, ATEX, Schakel- en Verdeelinrichtingen, Machineveiligheid en Duurzame Energie bevatten een schat aan praktische en actuele vakkennis met normen en regelgeving vertaald naar de praktijk. Met oorzaken van en oplossingen voor technische problemen, rekenmodules, tabellen, checklists en andere tools en beschrijvingen van veiligheidsrisico’s.

Uniek: een best practices vraagbaak. Uw vragen worden door de beste experts beantwoord.

installatiejournaal.nl/kennisbanken-e-installatie

Gawalo schetst in heldere bewoordingen hoe de werktuigkundige installatietechniek gebouwen gezonder, comfortabeler en energiezuiniger maakt. In december verschijnt een bouwbrede installatiespecial: Installatie XL. Groot en groots
Installatie XL is een speciale uitgave over grote en grootse projecten.
‘Groot’ betekent dat de projecten opvallen door hun fysieke afmetingen of door de omvang van deeloplossingen, zoals de hoeveelheid toegepast leidingwerk.
‘Groots’ heeft betrekking op fantastisch, fenomenaal, bijzonder in detail. Zoals een bijzondere aanpak of oplossing bij de renovatie van een historisch gebouw.
Installatie XL behandelt projecten waarop groot en groots van toepassing zijn. Installatie XL kiest projecten uit alle gebouwsoorten, zoals woningen, kantoren, zorggebouwen, magazijnen, recreatiegebouwen, gemeentehuizen, industriele gebouwen.

De projectbeschrijvingen gaan over de e- installaties, w-installaties of beide. Redactionele inhoud
Installatie XL publiceert journalistieke projectbeschrijvingen, waar de e- en/of w-installaties centraal staan. In deze projectbeschrijvingen komen opdrachtgevers, projectleiders, installatieadviseur aan het woord.
Extra aandacht wordt besteed aan Solar en Beveiliging! Extra groot bereik
Installatie XL wordt verzonden aan de abonnees van Gawalo, Installatie Journaal, Cobouw, Vastgoedmarkt en de Architect. En de digitale versie van Installatie XL
genereert extra bereik en traffic naar uw website. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE! Klik hier om deze editie te kunnen lezen. Interesse in de editie 2017? Neem dan contact op met: Jetvertising
Rob Koppenol
070 – 399 00 00,
rob@jetvertising.nl

gawalo.nl

Installatie Journaal is al jaren het bekendste vakblad voor elektrotechnische installateurs, monteurs, ontwerpers, tekenaars en projectleiders. Deze uitgave biedt een compleet beeld van de trends en ontwikkelingen in de installatietechniek, normen en producten.In december verschijnt een bouwbrede installatiespecial: Installatie XL. Groot en groots
Installatie XL is een speciale uitgave over grote en grootse projecten.
‘Groot’ betekent dat de projecten opvallen door hun fysieke afmetingen of door de omvang van deeloplossingen, zoals de hoeveelheid toegepast leidingwerk.
‘Groots’ heeft betrekking op fantastisch, fenomenaal, bijzonder in detail. Zoals een bijzondere aanpak of oplossing bij de renovatie van een historisch gebouw.
Installatie XL behandelt projecten waarop groot en groots van toepassing zijn. Installatie XL kiest projecten uit alle gebouwsoorten, zoals woningen, kantoren, zorggebouwen, magazijnen, recreatiegebouwen, gemeentehuizen, industriele gebouwen.

De projectbeschrijvingen gaan over de e- installaties, w-installaties of beide. Redactionele inhoud
Installatie XL publiceert journalistieke projectbeschrijvingen, waar de e- en/of w-installaties centraal staan. In deze projectbeschrijvingen komen opdrachtgevers, projectleiders, installatieadviseur aan het woord.
Extra aandacht wordt besteed aan Solar en Beveiliging! Extra groot bereik
Installatie XL wordt verzonden aan de abonnees van Gawalo, Installatie Journaal, Cobouw, Vastgoedmarkt en de Architect. En de digitale versie van Installatie XL
genereert extra bereik en traffic naar uw website. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE! Klik hier om deze editie te kunnen lezen. Interesse in de editie 2017? Neem dan contact op met: Jetvertising
Rob Koppenol
070 – 399 00 00,
rob@jetvertising.nl

installatiejournaal.nl

PT Industrieel Management richt zich op het management in de technologische industrie. Engineering, manufacturing en supply chain management vormen de pijlers van deze uitgave.

Hét business magazine over het duurzaam verwarmen en koelen van vastgoed en woningen.

vakbladwarmtepompen.nl

RCC Koude & Luchtbehandeling is het enige platform in Nederland over koudetechniek, koeltechniek en klimaattechniek.

koudeenluchtbehandeling.nl

am: AMT Arbo Bakkerswereld Bike Europe Bouwkwaliteit in de praktijk BouwMachines BrandVeilig.com cm: Cobouw Cobouw Bouwberichten de Architect Distrifood Executive Finance Facto Foodmagazine Gastvrije Zorg Gawalo HR Base Installatie Journaal KiZ (Kwaliteit en veiligheid in de Zorg) Logistiek Management Support   MCA (Management Control & Accounting) Misset Catering Misset Horeca NBD-Online Over Duurzame Inzetbaarheid Over eHRM Over Het Nieuwe Werken Over Strategische Personeelsplanning PT Industrieel Management PW. magazine voor HR-professionals RCC Koude & Luchtbehandeling Samsom Formulieren Security Management Service Management Sigma Snackkoerier Tabak2day Tweewieler Vastgoedmarkt Vleesmagazine Warmtepompen Zorg & Zeggenschap