Nieuws & Pers

Een leven lang inzetbaar wint BA&O-publicatieprijs

Een leven lang inzetbaar wint BA&O-publicatieprijs

Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet in Alphen aan den Rijn. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren ze een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid.


De jury over het boek
De jury vindt dat het boek een goed overzicht geeft van het onderwerp, met veel informatie, onderzoeksmateriaal, heldere uitgangspunten en dat het houvast geeft aan professionals voor interventies en praktijkonderzoek. Verder omschrijft de jury de uitgave als een goed leesbaar boek dat overzichtelijk is én actueel.


BA&O-publicatieprijs 2014
Sinds een aantal jaren reikt de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen een publicatieprijs uit. Doel hiervan is het stimuleren van kennisontwikkeling, -onderbouwing en -verspreiding ten aanzien van het domein van de arbeids- en organisatiekunde en veranderkunde gericht op A&O-deskundigen en deskundigen van aanpalende arbodisciplines. De winnaar is beste publicatie, die in 2013 voor de eerste maal is geproduceerd over een arbeids- & organisatiekundig dan wel een veranderkundig onderwerp.


Inhoud boek
In het prijswinnende boek wordt onder meer ingegaan op vragen wat duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk inhouden en hoe duurzame inzetbaarheid wordt gemeten. Veel aandacht is er voor de oudere werknemer. Zo wordt de vraag beantwoord of ouderen minder duurzaam inzetbaar zijn dan jongeren en wordt aandacht besteed aan onderzoek naar ouder worden op het werk. Factoren die duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers beïnvloeden en wat bekend is over beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers zijn andere aspecten die aan bod komen. Tevens wordt stilgestaan bij de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers.


Doelgroep
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar is ook geschikt voor medewerkers en HBO- en WO-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie of er met het oog op toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen. Het handboek bevat veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.


Over de auteurs
Dr. Annet de Lange (1977) studeerde Psychologie van arbeid, gezondheid en organisatie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde cum laude op een proefschrift over de mentale effecten op lange termijn van gezond of ongezond werk aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens heeft zij als Universitair docent Organizational behavior aan de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt en daarna een aantal jaar als Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft veel publicaties en prijzen op haar naam staan over ouder worden en duurzame inzetbaarheid.

Prof. dr. Beatrice van der Heijden (1967) is hoofd van de vakgroep Strategisch Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze verbonden aan de Open Universiteit Nederland en aan de Universiteit Twente. Zij studeerde Psychologie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide de opleiding in 1990. In 1998 promoveerde ze aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het meten en de ontwikkeling van professionele expertise gedurende de loopbaan. Van der Heijden is associate editor van het European Journal of Work and Organizational Psychology. Zij publiceerde in vele internationale bladen over de thema’s employability en ouder worden in het werk.

Algemene gegevens
Titel Een leven lang inzetbaar?
Auteurs Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden
Prijs € 39,95 (inclusief btw)
ISBN 9789462153639
Omvang 460 pagina’s
Uitgever Vakmedianet

Bestellen http://www.vakmedianetshop.nl/boeken/een-leven-lang-inzetbaar

 

am: AMT Arbo Bakkerswereld Bike Europe Bouwkwaliteit in de praktijk BouwMachines BrandVeilig.com cm: Cobouw Cobouw Bouwberichten de Architect Distrifood Executive Finance Facto Foodmagazine Gawalo HRbase Installatie Journaal Logistiek Management Support   Misset Horeca NBD-Online Over Duurzame Inzetbaarheid PT Industrieel Management PW. RCC Koude & Luchtbehandeling Samsom Formulieren Security Management Service Management Snackkoerier Vastgoedmarkt Vleesmagazine Warmtepompen